Breaking News :

Wednesday, June 19
.

புதிய ஹோட்டல் விழாவில் பங்கேற்ற நடிகர் ரஜினிகாந்த்


குடும்பத்தோடு பொது நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட ரஜினி! எப்பொழுதும் கீழே விழுந்தாலும் உடனே எழுந்திருக்கிற குதிரை என, குடும்பத்தோட பொது விழாவில் கலந்து கொண்டிருக்கிறார் ரஜினி.
 

Tags

    .

    Sign up for the Newsletter

    Join our newsletter and get updates in your inbox. We won’t spam you and we respect your privacy.