Breaking News :

Wednesday, March 29

புதிய ஹோட்டல் விழாவில் பங்கேற்ற நடிகர் ரஜினிகாந்த்

குடும்பத்தோடு பொது நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட ரஜினி! எப்பொழுதும் கீழே விழுந்தாலும் உடனே எழுந்திருக்கிற குதிரை என, குடும்பத்தோட பொது விழாவில் கலந்து கொண்டிருக்கிறார் ரஜினி.
 

Tags

    Sign up for the Newsletter

    Join our newsletter and get updates in your inbox. We won’t spam you and we respect your privacy.