Breaking News :

Sunday, April 21
.

சைவ உணவுகளை டெலிவரி செய்யும் Zomato


சைவ உணவுகளை டெலிவரி செய்வதற்கென புதிய அவாளை உருவாக்கிய ஸொமேட்டோ.

 

 "ஸொமேட்டோவின் புதிய பச்சை நிற அணி!"

 

சைவ உணவுகளை மட்டும் டெலிவரி செய்வதற்கு தனி அணியை உருவாக்கி இருக்குஇது ஸொமேட்டோ நிறுவனம்.

 

இனி அசைவ உணவகங்களில் சமைக்கப்படும் சைவ உணவுகளை , இவர்கள் டெலிவரி செய்ய மாட்டார்களாம்!

 

வழக்கமான சிவப்பு நிறம் இல்லாமல் இந்த சைவ டெலிவரி 1 அணிக்கு பச்சை நிறத்தில் பேக், சீருடைகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன.

 

செயலியில் Pure Veg Mode மூலம் இதனைப் பெறலாமாம்.


.

Sign up for the Newsletter

Join our newsletter and get updates in your inbox. We won’t spam you and we respect your privacy.