Breaking News :

Sunday, February 25
.

நன்றிகளுடன் பணிவான வணக்கம்: த.வெ.க தலைவர் விஜய்


தமிழ்நாட்டு மக்களின் பேரன்போடு நான் முன்னெடுத்துள்ள அரசியல் பயணத்திற்கு வாழ்த்திய அனைவருக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளுடன் பணிவான வணக்கம்! - த.வெ.க தலைவர் விஜய்

.

Sign up for the Newsletter

Join our newsletter and get updates in your inbox. We won’t spam you and we respect your privacy.