Breaking News :

Friday, July 12
.

மாணவர்களுக்காக டிசிஎஸ் கொண்டுவந்துள்ள திட்டம்


இந்தியாவின் முன்னணி ஐடி நிறுவனமான டிசிஎஸ், 2022ம் ஆண்டிற்கான இன்டர்ன்ஷிப் திட்டத்திற்கான அறிவிப்பினை கொடுத்துள்ளது. 

கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் துறையினை சேர்ந்த மாணவர்களை இந்த இன்டர்ன்ஷிப் திட்டத்திற்கு டிசிஎஸ் அழைக்கிறது. 

Careers.research@tcs.com என்ற மெயில் ஐடிக்கு மாணவர்கள் தங்கள் விவரங்களை அனுப்பலாம்.

.

Sign up for the Newsletter

Join our newsletter and get updates in your inbox. We won’t spam you and we respect your privacy.