Breaking News :

Saturday, March 02
.

அறிஞர் அண்ணா நினைவு தினம்


தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக அறிஞர் அண்ணா செய்த  சாதனைகளில் முக்கியமானவை:

 

பெரியார் வழியில் சுயமரியாதை திருமணத்துக்கு சட்ட அங்கீகாரம்

 

தமிழர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று சென்னை மாகாணம் என்ற பெயரை தமிழ்நாடு என பெயர் மாற்றம் செய்தது

 

 இந்தி திணிப்பு எதிர்ப்பில் உறுதியாக இருந்து இரு மொழிக் கொள்கையை செயல்படுத்தியது

 

காமராசர் வழியில் மதுவிலக்கு கொள்கையில் உறுதியாக இருந்தது.

 

அறிஞர் அண்ணாவின் நினைவு தினத்தில் தமிழ்நாட்டுக்கு அவர் ஆற்றிய சேவைகளை நினைவுகூர்வோம்.

.

Sign up for the Newsletter

Join our newsletter and get updates in your inbox. We won’t spam you and we respect your privacy.