ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஸ்ரீ ஆண்டாள் சமேத ஶ்ரீ ரங்கமன்னார் சித்திரை வசந்த உற்சவம், முதல் நாள்.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5