ராஷி கண்ணா தனது அசத்தலான சேலை உடையில், காலத்தால் அழியாத நேர்த்தியை வெளிப்படுத்துகிறார் #Throwback

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4