நடிகர் சங்க உறுப்பினர்களுக்கு(2500 பேர்)பொங்கல் பரிசாக வேஷ்டி,சேலை, இனிப்பை தலைவர் நாசர் கலந்து கொண்டு வழங்கினார்.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6