யானையுடன் போட்டோ ஷூட் நடத்திய ஆதி - நிக்கி கல்ராணி ஜோடி